Prezident Petr Pavel se v neděli 19. května 2024 stal jedním z posledních cestujících v salonním voze arcivévody Františka Ferdinanda d'Este a na chvíli strojvedoucím lokomotivy 464.102 „Ušaté“

Národní technické muzeum mělo tu čest přivítat v historickém muzejním vlaku na cestě z Benešova do Prahy pana Petra Pavla, prezidenta ČR. Naposledy byl do soupravy zařazen salonní vůz AZA 1-0086 arcivévody Františka Ferdinanda d'Este z roku 1909 ze sbírky NTM, ve kterém se pan prezident Petr Pavel setkal s generálním ředitelem NTM Karlem Ksandrem, generální ředitelkou NPÚ Naďou Goryczkovou a dalšími kolegy. 

Pan prezident se také na chvíli stal strojvedoucím parní lokomotivy 464.102 „Ušaté“ z roku 1940, která vedla vlak a jejíž generální opravu NTM dokončilo v loňském roce. 

„Je mi velkou ctí být na chvíli svědkem dlouhé, krásné a úspěšné historie našich železničních vozidel. Děkuji za mimořádnou snahu udržet ji pro další generace,“ zapsal prezident Petr Pavel do pamětní knihy NTM.