Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
Expozice stavebněhistorického průzkumu

Expozice stavebněhistorického průzkumu

Pro zájemce o historii staveb


Expozice stavebněhistorického průzkumu je určena skutečným zájemcům o historii staveb. Při komentované prohlídce návštěvníci spolu s odborným pracovníkem muzea odkrývají historii stavby, která od středověku až po současnost několikrát změnila svou tvář a funkci, ale přesto v ní každé období zanechalo určité stopy, v nichž je možné číst jako v napínavé knize.

Expozice je umístěna do nejstarší části areálu hospodářského dvora plaského kláštera a je svým pojetím i významem zcela jedinečná. Návštěvníci se seznamují s postupy a metodami zkoumání historických staveb na zcela konkrétním příkladu mimořádné památky s velice zajímavou stavební historií.

Expozice stavebněhistorického průzkumu

Expozice stavebněhistorického průzkumu

Stálá expozice