Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
Fotografický ateliér
STÁLÁ EXPOZICE
Hlavní budova v Praze

Fotografický ateliér

Vývoj fotografie, její uplatnění a vliv na společnost


V expozici je za pomoci vystavených dobových fotografických přístrojů, pomůcek a ukázek fotografií ukázán vývoj fotografické techniky od prvních snah o zachycení obrazu v 19. století až po současnou digitální fotografii.

Expozice Fotografický ateliér ukazuje technický vývoj fotografie, její uplatnění a vliv na společnost. Chronologicky je zde prezentován vývoj a principy základních fotografických procesů. Jednotlivá historická období jsou dokumentována používanými přístroji a originálními dobovými fotografiemi.

Ústřední část expozice tvoří skleněný ateliér – rekonstrukce dobového fotografického ateliéru k portrétování za denního světla se skleněným stropem ve stylu počátku 20. století. Návštěvník zde najde kolekci ateliérových, technických a salonních fotografických přístrojů, dále dobové rekvizity – nábytek, malovaná pozadí, šatnu, vše, co v oné době bylo nezbytnou součástí fotografické živnosti. Periodicky je přímo v prostoru ateliéru předváděna práce portrétního fotografa a návštěvník si může odnést svůj snímek ve zvoleném historickém kostýmu zhotovený původní starou fotografickou technikou. O té se doví podrobnosti v galerijní část expozice. Vystaveny jsou vybrané typy ateliérových fotografických přístrojů,  celý soubor ateliérových fotoaparátů ve sbírce je prezentován v elektronické formě v informačním kiosku.

Za nejcennější vystavený exponát je považována tzv. kynžvartská daguerrotypie, fotografie Zátiší v ateliéru z roku 1839, která je do Národního technického muzea dlouhodobě zapůjčena ze Zámku Kynžvart. Jejím autorem je samotný vynálezce fotografie J. L. M. Daguerre. Neméně zajímavé jsou unikátní fotografické přístroje z dob počátků fotografie u nás.

VÝZNAMNÉ EXPONÁTY

Kinematograf bratři Lumièrů 1898, Jules Carpentier, Lyon

Vystavený kus získal přímo od bratří Lumièrů architekt Jan Kříženecký roku 1896 spolu se zásobou filmové suroviny. Natočil s ním první české filmy, které promítal veřejně poprvé 19. června 1898 na Výstavě architektury a umění v Praze na Výstavišti.

Fotoalbum

Fotografický ateliér

Fotografický ateliér

Stálá expozice