Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Centrem expozice je restaurovaný osobní automobil Tatra 77a z roku 1937.


Návštěvníci se v expozici mohou seznámit s provozním příběhem vozu ze sbírky NTM, který patřil českoněmeckému podnikateli Evženu Porákovi a je součástí souboru národní kulturní památky, s vývojem a historií vozů Tatra 77 resp. 77a, které jsou významným tuzemským příspěvkem ke světovému vývoji automobilu, i s využitím aerodynamiky u konstrukcí automobilů obecně. 

Významná část expozice je věnována restaurování vozu. Důležité místo zaujaly digitální, haptické a další multimediální složky, které vědomí souvislostí umožňují zesílit, stejně jako zprostředkovat je návštěvníkům s různým druhem postižení.

Expozice, umístěna v historické garáži z roku 1912, prezentuje téma komplexně a otevřeně všem, včetně návštěvníků s různými typy znevýhodnění. Haptická linka určená pro návštěvníky se zrakovým postižením obsahuje model vystavené Tatry 77a v měřítku 1:5, dovolující poznat nevšední tvary aerodynamické karoserie dotekem. V blízkosti modelu je umístěna kresba vozu z bokorysu vytvořená z množství bodů určená pro nevidomé osoby se stručným textem v Braillově písmu. Pro návštěvníky se zhoršeným viděním je pak expozice doplněna základními informacemi ve zvětšeném černém textu s bezpatkovým písmem. 

Součástí expozice je animované video, které je zpřístupněné ve spolupráci se spolkem KukátkOO návštěvníkům se sluchovým znevýhodněním díky překladu do českého znakového jazyka prostřednictvím tlumočníka, jenž je ve znakové řeči „rodilým mluvčím“. 

Expozici podstatně doplňuje průvodce v aplikaci TourStories, určené pro mobilní telefony.  Díky ní mají návštěvníci možnost si ze svého vlastního přístroje poslechnout vyprávění kurátora Arnošta Nezmeškala, nahlédnout do interiéru vozu a prohlédnout si další obrazový materiál související s provozní historií a restaurováním Tatry 77a, který se již nevešel na výstavní panely. 

Automobil Tatra 77a výr. č. 35690 s karoserií č. 7735 a motorem výr. č. 201712 si pořídil v roce 1937 českoněmecký podnikatel Evžen Porák, majitel papíren Vltavský mlýn v Loučovicích na Šumavě. V padesátých a šedesátých letech dvacátého století vůz vystřídal několik soukromých majitelů a v roce 1974 se v celkově špatném stavu stal součástí sbírek Národního technického muzea. Na své znovuvzkříšení čekal vůz v muzejním depozitáři téměř padesát let.  Cílem restaurování, umožněného díky podpoře z prostředků EU, bylo uvést vůz do historicky věrného a esteticky atraktivního stavu při maximálním zachování jeho autenticity. Z důvodu vysoké dokumentační hodnoty nebyl automobil zprovozněn, na mechanických částech nebyly prováděny žádné opravy ani výměny dílů bez ohledu na míru jejich provozního opotřebení.

K tématu vyšel katalog

Fotoalbum

Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět

Stálá expozice