Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
PETROF 160 – klavír jako technické dílo
10. 4. 2024 - 31. 1. 2025
Hlavní budova v Praze

PETROF 160 – klavír jako technické dílo


Výstava „PETROF 160 – klavír jako technické dílo“ vznikla při příležitosti 160. výročí založení firmy, která je jedním z nejvýznamnějších evropských výrobců akustických pianin a klavírů. Je společným příspěvkem Národního technického muzea a společnosti PETROF k letošnímu Roku české hudby.

Výstava dá nahlédnout do historie i současnosti významné české firmy a přiblíží proces a technické pozadí vzniku nástrojů, jejichž zvuk se rozeznívá po celém světě a šíří dobré jméno českého řemesla. 

Ambiciózně koncipovaný projekt přibližuje návštěvníkům českého výrobce světového formátu s dlouhou tradicí a zároveň umožní návštěvníkovi nahlédnout do zákulisí výroby těchto jedinečných nástrojů. Lidský faktor má ve výrobě klavírů své stálé a nezastupitelné místo a výsledný produkt závisí na hodinářské přesnosti a souhře mnoha specialistů. Ve výstavě se potkává technika, technologie, řemeslo a design a zároveň naučná linka s možností poslechu i oddechu.

Možná se návštěvník pozastaví nad tím, proč se zrovna v Národním technickém muzeu otevírá výstava klavírů. Na to je ale jednoduchá odpověď! Klavír totiž není jen mimořádný hudební nástroj, ale také pozoruhodné technické dílo. A navíc: kolika lidem je například známo, jak se vyrábí baraš neboli půda s rezonanční deskou a litinovým rámem? Kdo opravdu ví, jak vzniká struna, či jaké dřevo se používá na skříň a víko tohoto nástroje? A právě i toto se návštěvník ve výstavě dozví, “ říká Karel Ksandr, generální ředitel NTM. Ten myšlenku výstavy inicioval a rozvinul ji ve spolupráci s vedením letos jubilující firmy PETROF.

Výstava je umístěna v největším výstavním sále NTM. Vévodí jí prostorová vestavba ve tvaru zvětšeného ovinutí koncertního klavíru. Na vnitřní straně se odvíjí historická linka v podobě notové osnovy, kde noty symbolizují jednotlivé časové milníky. Na vyvýšeném podiu ve tvaru klavírového litinového rámu v nadživotní velikosti jsou instalovány exponáty, které reprezentují průřez historickým vývojem nástrojů PETROF. Třetí hlavní oddíl výstavy věnovaný výrobním technologiím je členěn tak, že výrobní postup je představen v podobě katalogových záložek s jednotlivými polotovary v chronologickém pořadí od kmene stromu přes akustický element a lakovnu až po koncertní podium.

Ve výstavě by návštěvníci neměli přehlédnout klavír Ant. Petrof z roku 1865, klavír Neo-Bechstein – PETROF z roku 1933, pianolu PETROF 1929, klavír PETROF 173 BREEZE se samohrajícím systémem z roku 2024 či nástroj MAGIC EGG z roku 2018.

TZ NTM výstava PETROF 160. Klavír jako technické dílo finalni.docx

 

Fotoalbum

PETROF 160 – klavír jako technické dílo

PETROF 160 – klavír jako technické dílo

10. 4. 2024 - 31. 1. 2025