Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

Kontakt

Napište nám
info@ntm.cz
Telefon
220 399 111

Vzkaz můžete zanechat také v sekretariátu muzea: tel.: 220 399 101


Železniční depozitář NTM v Chomutově
Černovická, Chomutov
GPS 50.456744, 13.391115
Česká republika

Národní technické muzeum
Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Česká republika

Tato adresa slouží také pro doručování dokumentů v analogové podobě a fyzických nosičů dat.

IČ: 00023299
DIČ: CZ0002329

Seznam vedoucích zaměstnanců muzea

Vedení muzea

Mgr. Miloš Josefovič
náměstek odboru pro provoz a investice
Ing. Mgr. Miroslava Bezchlebová
náměstkyně odboru pro ekonomiku
Mgr. Adam Dušek
náměstek pro vnitřní věci a PR
Mgr. Karel Koželuh
náměstek pro věci právní

Tajemnice NTM

Lucie Veselá (Zelenková)
tajemnice NTM

Odbor ředitele železničního muzea

Ing. Zdeněk Řešátko, CSc.
ředitel železničního muzea
PhDr. Petr Kužel
kurátor
Jan Müller
dokumentátor ŽM NTM a správce chomutovského depozi
Karel Zelený
vedoucí odd. správy a provozu kolej. vozidel

Muzeum železnice a elektrotechniky NTM

Mgr. Adam Horký
kurátor

Odbor náměstka pro ekonomiku

Bc. Monika Jordánová
vedoucí oddělení účetnictví a majetku
Iva Hejkalová
finanční účetní
Bc. Gabriela Pilařová
referentka majetkové správy
Radka Prášková
účetní - pokladní

Odbor výstavní

Ing. Blanka Kreibichová
vedoucí výstavního odboru
Bc. Pavel Cápal
výstavář
Michaela Matějovská
výstavář

Odbor hlavního konzervátora sbírek

Ing. Kateřina Šupová
vedoucí odboru hlavního konzervátora sbírek
Jiří Doležal DiS.
vedoucí oddělení restaurátorských dílen

Odbor náměstka pro provoz a investice

Markéta Mikolášová
vedoucí oddělení provozního
Mgr. Walter Schorge
vedoucí oddělení informačních služeb
Ing. arch. Marek Hein
investiční referent (odd. investiční)
Petr Prokopec
bezpečnostní ředitel

Odbor kanceláře GŘ

Martina Papežová
vedoucí odboru kanceláře GŘ
Ivona Pešková
asistentka
Anna Kuželová
asistentka

Odbor ředitele průmyslového muzea

Ing. Jan Palas
ředitel odboru průmyslového muzea

Referát personální

Anežka Brandejsová
personalistka

Oddělení PR a práce s veřejností

Bc. Jan Duda
vedoucí oddělení prezentace a práce s veřejností
Mgr. Jana Dobisíková
oddělení prezentace a práce s veřejností
Bc. Tomáš Chrobok
projektový manažer

Odbor hlavního kurátora sbírek

PhDr. Jan Novotný
vedoucí odboru hl. kurátora sbírek
Mgr. Petr Svojanovský
vedoucí oddělení administrace a evidence sbírek
Eva Remišerová
referent

Odbor projektového řízení

Ing. Mgr. Jiří Čermák
vedoucí odboru projektového řízení

Odbor obchodu

Ing. Mgr. Ivana Kocichová, Ph.D.
vedoucí odboru obchodu a pokladen
Ing. Ivan Roudný
vedoucí odd. pokladen
Mgr. Lucie Illková
obchodní referent

Odbor správce budov

Ing. Marcela Znamenáčková
vedoucí odboru
Petr Porteš
vedoucí oddělení správy budov Praha a Chomutov

Odbor ředitele archivních knižních a informačních zdrojů

PhDr. Zdeněk Vácha
ředitel odboru arch., kniž. a informač. zdrojů
Mgr. Petr Souček
vedoucí knihovny