Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

Centrální evidence sbírek - kopie

Odbor hlavního kurátora sbírek vytváří a spravuje centrální evidenci sbírek NTM, kontroluje průběh evidence sbírek, koordinuje úpravy sbírkové databáze a administruje výpůjční agendu související s předměty ze sbírek NTM.

Mezi jeho další úkoly patří zajištění činnosti vyplývající ze zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Odbor koordinuje a kontroluje po správní stránce činnost sbírkových oddělení v oblasti evidence, inventarizace a katalogizace sbírkových fondů, prováděnou ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nedílnou součástí činnosti tohoto oddělení je také zajišťování průběžné komunikace s registrem CES Ministerstva Kultury České republiky a provádění aktualizace údajů o sbírkách NTM v tomto registru zapsaných.

Sbírka Národního technického muzea v Praze

CES Ministerstvo kultury ČR

Datum zařazení19.07.2002
Vlastník19.07.2002
SprávceNárodní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7