Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

IROP - Restaurování NKP Tatra 77a


Projekt

Restaurování NKP Tatra 77a
(reg. číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004618)

je spolufinancován Evropskou unií

 

Základní informace

Operační program:   Integrovaný regionální operační program (IROP)

Příjemce dotace:      Národní technické muzeum

Doba realizace:        2021 – 2023

 

Popis projektu

Předmětem projektu je provedení kompletní restaurátorské obnovy národní kulturní památky automobilu Tatra 77a a jeho zpřístupnění v rámci nové expozice.