Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

IROP - Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice


Projekt

Rozvoj depozitárního areálu Čelákovice
(reg. číslo CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001625)

je spolufinancován Evropskou unií

Základní informace

Operační program:   Integrovaný regionální operační program (IROP)

Příjemce dotace:       Národní technické muzeum

Rozpočet:                  126 949 731,21 Kč
Doba realizace:         2017 – 2023

Popis projektu

Předmětem projektu je vybudování nové depozitární haly CD04 v prostoru areálu NTM v Čelákovicích - Záluží, do níž budou přemístěny sbírkové předměty dosud umístěné v nevyhovujících objektech. Přemisťované sbírkové předměty projdou procesem konzervace a digitální evidence.