Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

Generální ředitel


Jméno a příjmení: Karel Ksandr
Titul: Mgr.
Kontaktní adresa: Národní technické muzeum, Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Telefon: 220 399 241
E-mail: reditel@ntm.cz

Vzdělání:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikační činnost:

Filozofická fakulta UK – obor dějiny umění, státní závěrečná zkouška 2014, Mgr.
diplomová práce: Müllerova vila versus vila Tugendhatova – srovnání památkových obnov dvou modernistických objektů

Filozofická fakulta UK – obor dějiny umění, státní závěrečná zkouška 1999, Bc.
bakalářská práce: Architekt Josef Hlávka – český architekt, vídeňský podnikatel, evropský mecenáš

Fakulta stavební ČVUT v Praze - studia v letech 1983 – 1989, nedokončeno

Průmyslová škola stavební – maturita 1983

Základní škola 1979

Pracovní zkušenosti:

Národní technické muzeum – od 1.12. 2010 dosud – generální ředitel

Národní muzeum – od 1.3. 2006 do 30.11. 2010 – náměstek generálního ředitele NM pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost

Národní technické muzeum v Praze – od 1.9. 2003 do 28.2. 2006 – náměstek generálního ředitele NTM

Národní památkový ústav – ústřední pracoviště ( do 31.12. 2002 Státní ústav památkové péče) – odborný pracovník – 1996 až 31.8. 2003

Pražský ústav památkové péče – odborný referent – 1992 až 1996

Fakulta architektury ČVUT v Praze – asistent – 1989 až 1993

Národní technické muzeum v Praze – odborný referent – 1986 a následně 1989

Státní ústav pro rekonstrukce pam. měst a objektů – konstruktér – 1984

Vědecké zaměření: dějiny architektury a památkové péče

Členství ve vědeckých
a společenských institucích:

V současnosti:

 • Vědecká rada Fakulty stavební ČVUT v Praze
 • Historická komise Univerzity Karlovy
 • Vědecko-umělecká rada Fakulty architektury ČVUT v Praze
 • Divácká rada České televize
 • Sbor expertů pro památkovou péči OPP magistrátu hl.m. Prahy
 • Vědecká rada generální ředitelky Národního památkového ústavu
 • Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze
 • Vědecká rada územního odborného pracoviště NPÚ v Liberci
 • Vědecká rada územního odborného pracoviště NPÚ v Ostravě
 • Vědecká rada Vlastivědného muzea v Olomouci
 • Poradní orgán MK k přípravě nového památkového zákona
 • Muzejní rada Leteckého muzea Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi
 • Poradní sbor pro sbírkotvornou činnost Národního zemědělského muzea
 • Sbor poradců pro otázky muzejnictví ředitele OMG MK
 • Sdružení pro stavebně – historický průzkum
 • ICOMOS – mezinárodní rada pro kulturní památky a sídelní celky
 • DOCOMOMO - mezinárodní rada pro ochranu moderní architektury
 • Klub Za starou Prahu
 • Spolek přátel zámku Sychrov

Dříve:

 • Poradní sbor pro rekonstrukci Národního muzea
 • THICOM – mezinárodní komise odborníků pro vilu Tugendhat – od 2009 až do 2012
 • člen Poradního sboru primátora hl. m. Prahy pro architekturu, urbanismus a památkovou péči – v roce 2002
 • člen Poradního sboru Rady města Brna pro rekonstrukci vily Tugendhat – od 2001 až do 2003
 • člen Regionální návrhové komise Odborného územního pracoviště v hl. m. Praze Národního památkového ústavu – od 2001 až 2003
 • člen Čestného výboru pro oslavy 100. let založení Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových – od 2002 až 2004
Výzkumné projekty (včetně zahraničních):

V rámci působení v Národním památkovém ústavu byl spoluřešitelem níže uvedených výzkumných úkolů v oblasti památkové péče:

 • 2002- Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, společně s Pavlem Zahradníkem
 • 2001- Moderní galerie na Výstavišti v Praze, společně s Pavlem Zahradníkem
 • 2001- Vila Fritze a Grety Tugendhatových v Brně, společně s kolektivem spoluautorů (K. Ksandr – vedoucí autorského kolektivu)
 • 1998- Věž zámku v Moravské Třebové (doplňkový průzkum)
 • 1997- Zámecký skleník v Lednici na Moravě, společně s Pavlem Zahradníkem
 • 1997- Vila Ing. Dr. Františka Müllera v Praze, společně s kolektivem spoluautorů (K. Ksandr – vedoucí autorského kolektivu)
Zahraniční spolupráce:
 • s Leslie van Duzer (Arizonská univerzita USA) – konzultace obnovy Müllerovy vily a vily Tugendhat
 • s prof. Burkhardtem Rukschciem (Rakousko) – konzultace obnovy Müllerovy vily
 • spolupráce s Deutsches Zentrum für Handverk und Denkmalpflege (Německo) – při konzervační obnově věže zámku v Moravské Třebové
 • THICOM – mezinárodní komise odborníků pro vilu Tugendhat
Pedagogická činnost: Přednášky z oblasti dějin architektury a památkové péče pro Univerzitu třetího věku, Fakultu architektury ČVUT a vědecké konference. Za posledních šest let jsem pronesl více jak 60 odborných přednášek, včetně příspěvků na odborných konferencích.
Muzejní práce (výstavy):

autor a spoluautor pěti scénářů výstav:

 • 1992 – „Architekt Josef Zítek – autor Mlýnské kolonády v Karlových Varech“, společně s Marií Benešovou, Karlovy Vary
 • 1993 – „Architekt Josef Zítek a jeho začátky u hraběte Černína“, společně s Marií Benešovou, Jindřichův Hradec
 • 1994 – „Josef Hlávka 1831 – 1908“, Praha Lobkovický palác
 • 1995 – „Architekt Josef Zítek a pražské Rudolfinum“, společně s Marií Benešovou, Praha – Rudolfinum
 • 1997 – „Architekt Josef Zítek a Děčín“, Děčín
 • 2004 – „ 100. let Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, Praha - Karolinum
 • 2005 – „Zachráněná díla Národního divadla“, Praha - Kolowratský palác
 • 2008 - „Portae Vitae Josefa Hlávky“, Praha – Lobkovický palác
 • 2009 - „Josef Hlávka – vídeňský stavitel, český architekt a evropský mecenáš“, Vídeň
 • 2010 - „Josef Hlávka – český architekt a evropský mecenáš“, Černivci na Ukrajině
   
Odborné filmy: autor dvou scénářů dokumentárních filmů ČT:
 • 1992 – „Architekt Josef Zítek“ – 30 minut
 • 1998 – „Rudolfinum“ – Deset století architektury – 15 minut
odborný poradce dvou dokumentárních filmů ČT:
 • 2000 – „Müllerova vila“ – Deset století architektury – 15 minut
 • 2000 – „Rudolfinum“ – Deset století architektury – 15 minut
 • 2000 – „Můj nejkrásnější dům“ – dokument o obnově Müllerovy vily
 Profesní a odborná ocenění:
 • 2014 – Čestná medaile Českého svazu stavebních inženýrů za zásluhy o spolupráci
 • 2013 – Čestná medaile Hasičského záchranného sboru ČR za podíl při přípravě výstavy „160 let pro Pražany“
 • 2009 – Pamětní medaile ministra obrany ČR za podíl na oslavách 90. Výročí vzniku Československé republiky
 • 2009 - Pamětní medaile Josefa Hlávky za významný podíl k uctění osobnosti a díla Josefa Hlávky
 • 2000- Medaile EUROPA NOSTRA – společně s týmem architekta Václava Girsy za příkladné restaurování budovy, zahrady a interiéru na základě podrobného stavebně – historického průzkumu, jehož jsem byl hlavním řešitelem
 • 2000 – Cena primátora hlavního města Prahy za mimořádně kvalitní obnovu architektonického díla Müllerovy vily – společně s týmem Václava Girsy a investorem Muzeem hl. m. Prahy
 • 1989 – Cena Karla Honzíka I. stupně za vysokoškolskou studentskou vědeckou práci na téma: „Románská centrála ve Vlíněvsi“
 • 1989 – Čestný diplom za I. místo v celostátním kole vysokoškolské studentské vědecké a odborné činnosti za studentskou vědeckou práci na téma: „Románská centrála ve Vlíněvsi“
 • 1988 – Mimořádné uznání Československé akademie věd za vysokoškolskou studentskou vědeckou práci o architektu Josefu Zítkovi
 • 1988 – Cena Karla Honzíka I. stupně za vysokoškolskou studentskou vědeckou práci o architektu Josefu Zítkovi
 • 1988 – Čestný diplom za I. místo v celostátním kole vysokoškolské studentské vědecké a odborné činnosti za studentskou vědeckou práci na téma: „Architekt Josef Zítek“
 • 1986 – Cena Karla Honzíka II. stupně za vysokoškolskou studentskou vědeckou práci na téma: „Farní kostel ve Vlíněvsi navržený architektem Josefem Zítkem“

Soubory ke stažení

karel ksandr publikační činnost.pdf 0,1 MB