Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

Průmyslový design - kopie

Jedno z nejmladších sbírkových oddělení Národního technického muzea vzniklo v roce 1994 jako první pracoviště u nás mapující historii a současnost designu technických oborů. Nejprve se zaměřilo na činnost průmyslových designérů v oborech sledovaných v existujících odborných odděleních Národního technického muzea (doprava, strojírenství, technika v domácnosti, akustika atd.). Postupně přibyly další obory důležité pro historii i současnost průmyslového designu v českých zemích (zdravotnická technika, sportovní potřeby, užitkové předměty z plastů aj.)

Sbírka průmyslového designu je u nás zcela ojedinělá, a představuje jednu z mála takto koncipovaných sbírek ve střední Evropě. Sbírkové předměty jsou zastoupeny ve většině expozic NTM (především Technika v domácnosti a Architektura, stavitelství, design), v příslušných částech expozice Retromusea v Chebu i v expozici Prostor Zlín Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.

Oddělení průmyslového designu od počátku shromažďuje také dvojrozměrnou doprovodnou dokumentaci: originální designérské návrhy a především početnou fotodokumentaci originálních, již nedochovaných autorských modelů, popř. prototypů i výrobků. Tyto materiály často dokumentují proces vzniku výrobku od prvopočátečních úvah a skic až po finální řešení, což je důležité pro sledování designérské práce v její úplnosti i pro chápání průmyslového designu jako samostatné, komplexní disciplíny s vazbou na technické obory.
Tento výjimečný fond zahrnuje i pozůstalosti předních českých průmyslových designérů, z nichž unikátní je kompletní pozůstalost designéra a pedagoga prof. Zdeňka Kováře.

Oddělení průmyslového designu sleduje dnes především tvorbu žijících designérů všech generací i designérských ateliérů vysokých škol a uchovává její reprezentativní ukázky. Součástí sbírky se tak stávají i velmi pečlivě vybírané studentské práce v souladu se zaměřením sbírky.

Neoddělitelnou složkou práce tohoto oddělení prakticky od jeho založení je kromě přípravy výstav a expozic i publikační činnost, účast v hodnotících komisích designérských soutěží (Národní cena za studentský design) a spolupráce na propagaci českého průmyslového designu s oborovými institucemi a médii.

V posledních zhruba deseti letech obsáhla publikační a prezentační činnost pracovníků oddělení průmyslového designu široký záběr v celostátním kontextu, a neobešel se bez ní prakticky žádný větší počin v souvisejících oborech (publikace Design v českých zemích 1900-2000, spolupráce na přípravě expozice Retromusea v Chebu, publikace ETA v životě našich domácností, naposledy rozsáhlý projekt Designéři v českých zemích a československý strojírenský průmysl s množstvím výstavních a publikačních výstupů).

Sbírková skupina průmyslového designu dnes čítá bezmála 2200 evidenčních čísel rozdělených do 26 podskupin. Ty představují často velmi podstatný vklad průmyslového designu k vývoji výrobků v jednotlivých technických oborech, z nichž nejdůležitější představujeme dále.