Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
Chemie kolem nás
STÁLÁ EXPOZICE
Hlavní budova v Praze

Chemie kolem nás

Chemie je všude kolem nás


Expozice zajímavým a pestrým způsobem dokládá, jak chemie ovlivnila lidskou společnost. Poznáte zde, že chemie a její výsledky, výrobky i dopady nás doprovází po celý den na každém kroku.

Nenchte si ujít virutální výstavu "Příběhy vybraných sbírkových předmětů"

Cílem expozice  je poukázat na souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec neuvědomuje. Řada předmětů, které bereme denně i několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za běžné, pochází od chemiků ve výzkumných, vývojových, technologických a průmyslových laboratořích. V expozici jsou představeny i významné osobnosti tohoto oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, jehož vynález měkkých kontaktních čoček byl světového významu a ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie čočkostroje ze stavebnice Merkur.

Dalším významným elementem, který je v expozici prezentován, je fenomén chemické laboratoře. Návštěvník má během svého putování expozicí možnost nahlédnout do minulosti, součástí expozice je Alchymistická dílna a Chemická laboratoř v proměnách času. V rámci speciálních programů bude možné navštívit odbornou laboratoř Národního technického muzea vybavenou špičkovou technikou a seznámit se s analytickými metodami užívanými při průzkumu sbírkových předmětů v muzeu v současnosti.

Generální partner expozice Chemie kolem nás www.unipetrol.cz
Expozice Historie kontaktních čoček vznikla ve spolupráci s Ústavem makromolekulární chemie Akademie věd ČR.

 

VÝZNAMNÉ EXPONÁTY

Richterova kotvová stavebnice

z „umělého kamene“ z počátku 20. století.

Fotoalbum

Chemie kolem nás

Chemie kolem nás

Stálá expozice