Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na
Doprava
STÁLÁ EXPOZICE
Hlavní budova v Praze

Doprava

Památce průkopníků na zemi, ve vodě i ve vzduchu.


V expozici naleznete to nejlepší ze sbírky automobilů, motocyklů a jízdních kol a mimořádné exponáty z dějin letectví. Nahlédnete do dějin železniční i lodní dopravy a vývoje hasičských stříkaček.

Památce průkopníků na zemi, ve vodě i ve vzduchu je věnována expozice historie dopravy v tzv. „dopravní hale“, jež poutá tradičně největší pozornost návštěvníků. Každé z oddělení se může chlubit nezapomenutelnými exponáty s barvitou historií. Vystaveny jsou primárně exponáty, které byly vyrobeny na území současné České republiky, případně sousedního Slovenska, nebo mají s těmito zeměmi společnou historii. Vývoj automobilové dopravy je zachycen v přízemí, historie motocyklismu na první galerii, historie vzduchoplavectví (letectví) na druhé galerie a třetí galerie je věnována historii cyklistiky a v menší části také české (československé) říční a námořní dopravě.

Expozice v samostatných příbězích ukazuje celkový historický vývoj automobilové, motocyklové, cyklistické, letecké a lodní dopravy a v kratších exkurzech pak i úseky z dějin železniční dopravy a vývoje hasičské techniky na území České republiky, a to jak stroji u nás vyrobenými, tak i dovezenými ze zahraniční a na našem území provozovanými.

Domácí výroba dopravních prostředků je velmi dlouhá, mimořádně barvitá a v mnoha svých epizodách pozoruhodná i z celosvětového hlediska. Vzpomeňme vůz NW President z roku 1898, první automobil vyrobený na našem území, nebo letoun Kašpar JK z roku 1911, na kterém Ing. Jan Kašpar vykonal historicky první dálkový let v dějinách českého letectví. Za pozornost stojí automobil Tatra 80 z roku 1935, užívaný prezidentem T. G. Masarykem a z letecké sbírky stíhací letoun Supermarine Spitfire LF Mk.IXE z roku 1945, se kterým se do osvobozené vlasti vrátili českoslovenští letci, bojující za svobodu země ve Velké Británii. A v tomto výčtu bychom mohli ještě dále a dále pokračovat.

Součástí dopravní haly jsou také některé železniční exponáty, včetně lokomotiv a salonního vagonu, ty ovšem nejsou součástí Muzea dopravy NTM, ale samostatného Železničního muzea NTM.

VÝZNAMNÉ EXPONÁTY

Tatra 87, 1947

Asi nejslavnějším vozem domácí produkce druhé poloviny čtyřicátých let je Tatra 87, se kterou cestovatelé Jiří Hanzelka a Miroslav Zikmund v letech 1947 až 1950 projeli Afriku a Jižní Ameriku.

Galerie

Doprava

Doprava

Stálá expozice