Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

Muzea NTM


Péči o sbírky i jejich prezentaci v Národním technickém muzeu zajišťují odborné složky –⁠ muzea. Obory, kterým se jednotlivá muzea věnují, byly zastoupeny ve sbírkách muzea od doby jeho vzniku. Organizace jednotlivých odborných složek se však v minulosti měnila.

O unikátní sbírky hmotných dokladů tvůrčí činnosti z oblasti architektury, stavitelství a průmyslového designu pečuje Muzeum architektury a stavitelství. Muzeum dopravy spravuje předměty dokumentující vývoj motorové i nemotorové silniční dopravy, letectví, lodní dopravy a hasičské techniky. Muzeum elektrotechniky a médií v současné době spravuje největší část sbírkových předmětů ze sbírky NTM. Jedná se o oblast elektrotechniky, informatiky a akustiky, fotografické a filmové techniky a polygrafie. Průmyslové muzeum vzniklo spojením pěti sbírkových oddělení: hornictví a hutnictví, strojírenství, chemie, techniky v domácnosti a textilního průmyslu a oddělení exaktních věd. Hlavním úkolem Železničního muzea, které vzniklo v roce 2000, je dokumentovat dějiny železnic na našem území, odborně je zpracovávat, uchovávat, a především prezentovat co nejširší veřejnosti. Z tohoto důvodu byl Národnímu technickému muzeu svěřen areál bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží v Praze, kde připravujeme hlavní expoziční prostory s železniční tematikou. Samostatnou složkou muzea je Centrum stavitelského dědictví v Plasích.