Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

Rada pro sbírkotvornou činnost


Předseda:

Mgr. Václav Rutar                                         Hlavní kurátor sbírek NTM

 

Interní členové:

Ing. Lukáš Hejný                                            Kurátor Muzea architektury a stavitelství NTM

Mgr. Jan Hosťák                                            Kurátor Muzea elektrotechniky a médií NTM

PhDr. Petr Kužel                                            Kurátor Železničního muzea NTM

Michal Plavec                                                Kurátor Muzea dopravy NTM

Ing. Antonín Švejda                                       Kurátor Průmyslového muzea NTM

PhDr. Zdeněk Vácha                                      Vedoucí Archivu NTM


Externí členové:

PhDr. Pavel Ciprian                                        Ředitel Muzea města Brna, p.o.

Mgr. René Klimeš                                           Ředitel Regionálního muzea v Litomyšli

PhDr. Věra Přenosilová                                  Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger                   ČVUT, fakulta stavební

Mgr. Pavel Scheufler                                       Publicista, historik fotografie, fotograf

Ing. Jan Šatava                                               Railway Capital, a. s.

Michael Svoboda                                            Soudní znalec

prof. Ing. Karel Volka, CSc.                             VŠCHT, Ústav analytické chemie


Tajemnice Rady pro sbírkotvornou činnost:

Eva Remišerová                                             Referát evidence sbírek NTM