Černovická, Chomutov, Česká republika

Otevřená kultura Pro neslyšící

Sledujte nás na

OP VVV - Inkluze s Národním technickým muzeem


Projekt

Inkluze s Národním technickým muzeem
(reg. číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004500)

je spolufinancován Evropskou unií

Základní informace

Operační program:   Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Příjemce dotace:      Národní technické muzeum

Doba realizace:        2018 – 2021

Popis projektu

Vzniknou čtyři nové vzdělávací programy zaměřené na přípravu žáků ke vstupu na trh práce. Programy budou mít inkluzívní charakter, zaměříme se zejména na žáky s tělesným, sluchovým a zrakovým postižením. Doplňkovými aktivitami projektu jsou volnočasová aktivita pro žáky a osvětová výstava.