15. až 17. září 2023 se na Festivalu parních lokomotiv 2023 v Benešově u Prahy představí  salónní vůz Františka Ferdinanda d´Este Aza 1-0086, provozní exponát NTM

Salónní vůz využíval se svojí rodinou synovec císaře Františka Josefa I. a následník rakousko-uherského trůnu, který často pobýval na svém zámku Konopiště nedaleko Benešova.  Vůz bude zařazen do protokolárního vlaku a bude dále na akci vystaven.  

Program festivalu

Salónní vůz původního označení Salon 22 byl ze všech vozů, které arcivévoda používal, největší a jeho rozměry a uspořádaní byly přizpůsobeny jeho rozrůstající se rodině. Vůz vyrobil roku 1909 slavný smí­chovs­ký závod Ringhoffer stejně jako předchozí dva vozy arcivévody. 

Arcivévoda využíval svůj salonní vůz pravidelně. Na cestu s ním se měl s manželkou Žofií Chotkovou vydat i 23. června 1914, kdy měli ze svého letní bytu v Chlumu u Třeboně cestovat do Terstu a odtud lodí na vojenské manévry do Bosny. Vůz však toho dne přijel do stanice zahalený v oblaku dýmu v důsledku porouchaného ložiska, musel být odstaven a manželé cestovali do Terstu náhradními vozy.

Fotoalbum