Komentované prohlídky, ale i konference. Doprovodný program k rozhlasové výstavě nabídne na podzim řadu zajímavých akcí.

V sobotu 16. září budou komentované prohlídky výstavy zaměřeny na téma politická a sportovní reportáž.

 

V sobotu 16. září se rozbíhá podzimní část akcí pro veřejnost, které u příležitosti probíhající výstavy Sto let je jen začátek. Český rozhlas 1923–2023 připravují odborní pracovníci Českého rozhlasu. Vstup na veškeré akce je možný v rámci standardní vstupenky do muzea.

Program bude zahrnovat komentované prohlídky, které se kromě technických aspektů vysílání zaměří pokaždé na jeden rozhlasový žánr. Jemu bude v den prohlídky přizpůsobena také poslechová místnost, která v expozici zajišťuje možnost zaposlouchat se do ukázek rozhlasové tvorby s delší stopáží.

Ve čtvrtek 2. listopadu pak spolu s komentovanou prohlídkou proběhne v promítací místnosti NTM také veřejně přístupná konference o rozhlasové historii.

 

Komentované prohlídky začínají vždy v 9:30, 11:00, 13:30 a 15:00, sraz je před vstupem do expozice.

 

Tématem komentované prohlídky v sobotu 16. září bude Příběh reportážní techniky. 

Zajímá vás, jaké přístroje používali předchůdci současných rozhlasových reportérů při práci? Kdy a jak se začaly reportáže nahrávat na magnetofony? A v čem bylo hokejové Nagano přelomové z pohledu rozhlasové techniky? 

Expozicí vás tentokrát provedou historici a spoluautoři obrazové publikace Rozhlasto Tomáš Dufka a Tomáš Pánek z Archivu Českého rozhlasu a zvukových technik – specialista ČRo Petr Novák. Prohlídka bude zahrnovat i poslech ukázek sportovních a dalších rozhlasových reportáží z archivních fondů ČRo.
Publikace Rozhlasto

 

Datum

Typ a téma akce

Místo konání

16. 9. 2023

Komentovaná prohlídka – Politická a sportovní reportáž

expozice

7. 10. 2023

Komentovaná prohlídka – Dramatická tvorba a tvorba pro děti

expozice

2. 11. 2023

Komentovaná prohlídka – Záznamová technika

expozice

2. 11. 2023

Konference o rozhlasové historii

promítací sál

2. 12. 2023

Komentovaná prohlídka – Klasická a populární hudba

expozice

 

Fotoalbum