Při příležitosti 90 let od představení prvního aerodynamického automobilu Tatra – vozu Tatra 77 – prezentuje Národní technické muzeum nově restaurovaný černý vůz Tatra 77a z roku 1937, jehož majitelem byl podnikatel Evžen Porák. 

Vůz, který je národní kulturní památkou jako součást souboru pěti automobilů NW a Tatra ze sbírky NTM, bude k vidění v Centru stavitelského dědictví NTM Plasy. Zde bude od 28. března 2024 vystaven v nové expozici „Tatra 77a – od zázraku k vraku a zpět“, která našla své místo v historické garáži z roku 1912 v hospodářské části kláštera.

Restaurování bylo umožněno díky projektu Restaurování NKP Tatra 77a, který byl spolufinancován z prostředků EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Automobil Tatra 77a výr. č. 35690 s karoserií č. 7735 a motorem výr. č. 201712 si pořídil v roce 1937 českoněmecký podnikatel Evžen Porák, majitel papíren Vltavský mlýn v Loučovicích na Šumavě. V padesátých a šedesátých letech dvacátého století vůz vystřídal několik soukromých majitelů a v roce 1974 se v celkově špatném stavu stal součástí sbírek Národního technického muzea. Na své znovuvzkříšení čekal vůz v muzejním depozitáři téměř padesát let.  Cílem restaurování, umožněného díky podpoře z prostředků EU, bylo uvést vůz do historicky věrného a esteticky atraktivního stavu při maximálním zachování jeho autenticity. Z důvodu vysoké dokumentační hodnoty nebyl automobil zprovozněn, na mechanických částech nebyly prováděny žádné opravy ani výměny dílů bez ohledu na míru jejich provozního opotřebení.

TZ NTM restaurovaný vůz Tatra 77a def.docx

 

 

Fotoalbum