Zveme na fotografickou tvůrčí dílnu věnovanou vyvolávání černobílých negativních filmů.

Tématem dílny bude:

Principy vyvolávání černobílých negativních filmů. Kritéria volby vhodné vývojky. Závislost gradace, citlivosti, zrnitosti a ostrosti obrazu na použité vývojce a způsobu vyvolávání. Vyvolávání pro maximální využití citlivosti nebo pro nejvyšší kvalitu obrazu pro práci s malým formátem. Nastavení procesu bez přístrojového vybavení fotografováním šedé tabulky. Podle zájmu účastníků a časových možností též principy senzitometrie, měření hustot, hodnocení materiálu dle senzitometrické charakteristiky. Využití dávno prošlých filmů - praktické ověření.

Přednostně určeno pro pokročilejší fotografy, kteří mají vlastní praxi s vyvoláváním filmů a chtěli by si vyjasnit různé mýty kolem toho. Může přijít ale i začátečník, pokud je vnímavý a má skutečně zájem o věc.

Celkem 6 účastníků, vede Tomáš Štanzel (bývalý pracovník  oddělení senzitometrie VÚZORT).

Doporučujeme projít si předem metodiky:

metodika 1

metodika 2

Sobota 24. 2. 2024, sraz v 9.25 ve služební vrátnici NTM. Asi 45 minut přestávka na oběd, konec do 17 hodin.  

Cena tvůrčí dílny je 750 Kč, Adresa k přihlášení na: photoworkshop@ntm.cz, údaje pro platbu zašleme.