V úterý 23. 5. 2023 proběhlo v rámci programu mezinárodní konference Iconic Houses poklépání na základní trám stavby Posledního domu Adolfa Loose. Světoobčan a architekt, mezi jehož stěžejní díla patří například Müllerova vila v Praze, již nestihl dokončit dřevostavbu, jejíž maketu se NTM chystá vybudovat do roku 2025.

Poslední dům Adolfa Loose je nerealizovaný návrh vily pro Evu Müllerovou, dceru Dr. Františka a Milady Müllerových, který se dochoval ve formě architektonické studie z roku 1932. Předmětem ateliérové práce bylo udělat podrobnou prováděcí dokumentaci toho objektu, který bude postaven jako statická maketa v životní velikosti v rámci expozice Národního technického muzea v Praze. Jedná se o dřevostavbu ve formě raumplanu, která ctí původní návrh i ve svém materiálovém pojetí, ale pro realizaci bylo nezbytné udělat pár úprav. Exteriér objektu je věrnou replikou původního návrhu dle dochovaných podkladů, interiér je oproti tomu pouze objemovou abstrakcí Loosova raumplanu a bude sloužit pro výstavní účely.

Užitečnéí odkazy

webové stránky Posledního domu

Virtuální prohlídka 360° 

Fotoalbum

Celková vizualizace domu
Průřez domem
Mapa umístění
Vizualizace . pracovna
Vizualizace - obývací pokoj