Výstava v Malé galerii expozice Architektura, stavitelství a design vznikla při příležitosti 200. výročí narození architekta Antonína Barvitia a poskytuje pohled na celek jeho tvorby.

Národní technické muzeum disponuje rozsáhlým fondem Barvitiových plánů, které přečkaly fatální povodeň v roce 2002 a prošly náročným restaurováním. Jádro výstavy tedy tvoří výkresy z Archivu architektury a stavitelství NTM, doplněné fotografiemi ukazujícími současný stav Barvitiových staveb, modelem Lippmannovy vily v Bubenči a zápůjčkami artefaktů provedených podle Barvitiových návrhů.