Výstava prezentuje inovativní české postupy v oblasti veterinární péče, farmacie, chirurgie, protetiky, nanotechnologií, lázeňské péče a také v oblasti bádání a předávání informací.

Při pohledu do historie i na současné lékařské postupy je patrné, že z území České republiky se do světa dostala řada objevů a technologií, které pomáhají lidem na všech kontinentech čelit nemocem. Vedle známých jmen jako je Gregor Johann Mendel, Jan Janský, Otto Wichterle či Antonín Holý představuje výstava v Národním technickém muzeu i ty méně známá. Výstava je rozdělena do sedmi tematických clusterů. Národní technické muzeum se na výstavě podílí prostřednictvím svojí sbírky zdravotnické techniky, kterou založilo před sedmi lety a ze které byly vybrány  předměty, které se vážou k významným momentům českých dějin zdravotní péče i každodennosti českých zdravotnických profesionálů.

Více o výstavě