Výstava prodloužena do 31. ledna 2024. Připravujeme pro vás zajímavý doprovodný program.

Putovní výstavu připravila organizace Za sklem, o. s., s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati. 

Každou fotografii doplňuje otázka „V čem jsem jiný?" a dává divákovi prostor pro vlastní úsudek. Do poslední chvíle je však utajeno, kdo z portrétovaných lidí je tzv. na spektru (s poruchou autistického spektra) a kdo ne.