Národní technické muzeum vyzývá vědce, studenty a zájemce o archeologii a historii medicíny, antropologii a jejich vliv na současnou vědu k zaslání příspěvků na mezinárodní konferenci „Researching the Past, Advancing the Future of Medicine“, která se bude konat v NTM 17. a 18. 4. 2024.

Oficiálním jazykem konference je angličtina. K přednesení hlavních příspěvků konference byly přizvány významné osobnosti archeologie a historie medicíny. Přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D. přednese příspěvek o prvním očkování proti neštovicím „Paradigm Reversed: The First Smallpox Inoculation in Europe (before 1714)“. Dr. Antonella Pedergnana z Jihotyrolského archeologického muzea v Bolzanu, které uchovává mumifikované tělo muže nalezeného v ledu, známého jako Ötzi, přednese příspěvek s názvem „Mouths through millennia: Tracing the evolution of oral health and past dietary habits and its significance for modern dentistry“. Přehledný souhrn o poznatcích antických badatelů přenášených až do současnosti podá Dr. Nicholas Summerton, autor knihy „Greco-Roman Medicine and What It Can Teach Us Today“, ve svém příspěvku „Ancient Wisdom and Modern Medicine“. Profesor Robert Arnott z Green Templeton College Univerzity v Oxfordu pohovoří o poznatcích získaných v rámci svých letitých zkušeností při výzkumu i výuce historie a archeologie medicíny v příspěvku „What can archaeology tell us about the history of medicine?“. Součástí programu bude také praktický workshop –⁠ traseologické analýzy kovových artefaktů s příklady z oblasti archeologie medicíny.

Svůj příspěvek v podobě 20minutové prezentace nebo posteru přihlaste ve formě zaslání názvu a abstraktu (v rozsahu do 300 slov) v anglickém jazyce, svého jména a názvu instituce na e-mailovou adresu lucie.buresova@ntm.cz nebo vyplňte registrační formulářPříspěvky budou přijímány do 29. 2. 2024. Přednášející budou informování o přijetí příspěvku a program bude sestaven do 17. 3. 2024.

Přednášející neplatí žádný registrační poplatek. Konference se bude konat v prostorách NTM na adrese Kostelní 42, 170 78, Praha 7